Energie Prestatie Certificaat

null

Het energieprestatiecertifcaat (EPC) geeft de energetische kwaliteit van de woning weer aan de hand van een energiescore. Als potentiële koper of huurder kunt u daarmee de energie-efficiëntie van woningen vergelijken en beoordelen. Deze energiescore wordt berekend op basis van de oppervlakte, de gebruikte materialen, de isolatiewaarden van dak, ramen, muren en deuren, en de installatie voor verwarming en warm water.

Bent u van plan uw woning (huis, appartement, studio, studentenkamers) te verkopen of te verhuren? Dan moet u een energieprestatiecertificaat kunnen voorleggen aan de kandidaat-koper, of aan de kandidaat-huurder indien de huurovereenkomst een langere looptijd heeft dan 2 maanden. Het energieprestatiecertificaat is van toepassing op elke woning die uit een leefruimte, een toilet, een douche/bad en een keuken/kitchenette bestaat.
Het energieprestatiecertificaat is 10 jaar geldig. U mag het gedurende die periode overdragen bij verkoop of verhuur van de woning.

Onze energiedeskundige komt bij u ter plaatse om de bestaande situatie van de woning vast te stellen en verzamelt gegevens over de opbouw van de gebouwschil (vloer, buitenmuren, ramen, dak), de verwarmingsinstallatie en de installatie voor sanitair warm water. Als er geen plannen voorhanden zijn, meet onze deskundige onder meer de deuren, de ramen en de vloeroppervlaktes op.

Onze energiedeskundige kijkt alle documenten na die betrekking hebben op de bouw van de woning en de gebruikte bouwmaterialen, zoals:

 • EPB-aangiften (transmissieformulier, EPW-formulier …) zoals die door de energiedeskundige na het einde van de werken in de Energieprestatiedatabank worden ingevoerd. Gegevens uit de oorspronkelijke verklaring en eventuele voorlopige EPB-aangiften worden niet aanvaard.
 • Vroeger afgeleverde geldige energieprestatiecertificaten. Daarbij moet erop gelet worden dat door aanpassingen aan de wooneenheid, de software of het inspectieprotocol geen foute gegevens worden overgenomen.
 • Bestekken van de architect of de aannemer, als die deel uitmaken van een (algemeen) aannemingscontract én als er op grond van de visuele inspectie geen aanwijzingen zijn dat het bestek niet werd gevolgd.
  Formulieren die ondertekend zijn door de aannemer in het kader van de federale belastingvermindering.
 • Originele facturen van aannemers.
 • Originele facturen van bouwmaterialen.
 • Plannen die zijn opgemaakt en ondertekend door een architect op schaal 1/50ste of groter.
 • Originele bouwplaats verslagen die zijn opgesteld en ondertekend door een architect.
 • Het postinterventiedossier dat is opgesteld en ondertekend door de veiligheidscoördinator.
 • Technische documentatie, informatie van websites en mails van fabrikanten met specifieke productinformatie, als door vaststellingen of bewijsstukken kan worden aangetoond dat het product dat in de technische documentatie wordt beschreven wel degelijk in de woning geplaatst werd. Ook informatie op het product zelf of op de verpakking valt hieronder.
 • Offertes (van een aannemer) als door vaststellingen of bewijsstukken kan worden aangetoond dat het product dat in de offerte wordt beschreven wel degelijk in de woning werd geplaatst.
 • Foto’s als de samenstelling van het schild deel of de installatie is te herkennen (detailbeelden) en als kan worden aangetoond dat het schild deel of de installatie in de woning werd geplaatst. De algemene informatie (adres, auteur en datum) die voor alle andere documenten is vereist, is niet nodig voor de foto’s.
 • Goedgekeurde subsidieaanvragen bij de Vlaamse overheid of de netbeheerder. De goedkeuring van de subsidieaanvraag moet kunnen worden aangetoond door de goedkeuringsbrief van de Vlaamse overheid of de netbeheerder of aan de hand van een rekeninguittreksel (met vermelding van de betaling van de subsidie).Enkel de documenten uit de aanstiplijst van het VEA kunnen worden gebruikt.
  U moet hem tijdens de controle ter plaatse ondertekenen.
 • Wij vragen u om alle documenten bij aanvang van de controle klaar te leggen. Het is niet mogelijk om documenten na te sturen. Onze energiedeskundige mag bovendien enkel duidelijk omschreven documenten aanvaarden. Zo moeten op ieder document het volledig adres en/of het kadastraal nummer van de woning, een datum en de auteur worden vermeld.

Studio : 90 €
Appartementen : 100 €
Gesloten woningen : 120 €
Half open woningen : 140 €
Open woningen : 150€
Alle prijzen zijn excl BTW.

Al onze diensten zijn afzonderlijk of in pakketvorm te verkrijgen.
Vraag gerust een offerte aan.
Klantvriendelijkheid en correctheid zijn onze prioriteiten

null

Plaats

Nijverheidsstraat 68 , 1800 Vilvoorde
null

VAT

BE 0693.925.330