VEILIGHEIDS COORDINATOR

null

Uw veiligheid is belangrijk voor ons

Het is verplicht om een veiligheidscoördinator aan te stellen waar minstens twee aannemers tegelijkertijd of achtereenvolgens tussenkomen.
Dit zowel tijdens het ontwerp als tijdens de bouwwerken zelf, vandaar het onderscheid veiligheidscoördinator ontwerp en veiligheidscoördinator verwezenlijking.
Deze 2 functies kunnen echter wel door 1 persoon uitgevoerd worden.

Wat is veiligheidscoordinatie

  • Ontwerpfase Tijdens de ontwerpfase van uw woning/gebouw moet de veiligheidscoördinator de architect (of indien er geen architect is, de aannemer die verantwoordelijk is voor de werken) helpen om in het ontwerp de veiligheidsmaatregelen en preventieregels op te nemen waarmee de uitvoerders en werfopzichters rekening moeten houden tijdens de uitvoeringsfase. Hij detecteert op het plan alle risicovolle elementen. Hiervoor stelt hij een document op, het veiligheid- en gezondheidsplan, zodat de aannemers deze informatie kunnen verwerken in hun lastenboek.
  • Uitvoeringsfase Tijdens de uitvoeringsfase zorgt de veiligheidscoördinator voor de coördinatie van de activiteiten van de aannemers. Hij moet regelmatig (bijvoorbeeld één keer per week) de werf bezoeken om te controleren of het veiligheid- en gezondheidsplan toegepast wordt en alle voorgestelde maatregelen gerespecteerd worden, en houdt dit bij in een coördinatiedagboek. Bij werken met grote risico’s moet hij controleren of die werken wel op de meest veilige manier uitgevoerd worden. Ook bij de start van elke nieuwe bouwfase, moet hij op de werf aanwezig zijn.
  • Oplevering Na de oplevering van het gebouw maakt hij een postinterventiedossier op. Dit document bevat alle maatregelen die belangrijk zijn bij latere onderhouds-, renovatie- of uitbreidingswerken. Alle architecturale (bijvoorbeeld het uitzicht, de materialen, de hoogtes…) en technische elementen (constructies, overspanningen…) worden hierin opgenomen. Dit dossier wordt na de werken via de architect aan de bouwheer overhandigd. Wanneer er geen coördinatieverplichting is, moet de bouwheer zelf dit dossier opstellen of laten opstellen door zijn architect of aannemer. De bouwheer moet dit dossier bewaren en voorleggen aan de veiligheidscoördinator van eventuele latere werken. Bij directe verkoop van de woning (door een bouwbedrijf bijvoorbeeld) wordt het dossier aan de nieuwe eigenaar gegeven.

“Al onze diensten zijn apart en in pakket mogelijk vraag gerust offerte aan om het te kunnen vergelijken met andere. Klantvriendelijkheid is samen met correctheid onze pioriteit.”

null

Plaats

Nijverheidsstraat 68 , 1800 Vilvoorde
null

VAT

BE 0693.925.330